Интернет-магазин на Codeigniter

Имя проекта: Codeigniter
Написано на CMS/Framework: Codeigniter
Описание проекта: